Někdy jsme v životě zklamaní a vyčerpaní. Jak máme žít dále? Kde hledat tu životní sílu?

Všechny odpovědi najdeme v sobě, ptejme se a naslouchejme.

Odpovědi si neseme stále sebou a máme moc je slyšet, vidět a cítit. Víme skvěle co nechceme, ale dlouze přemýšlíme co vlastně chceme. Dialog mezi sebou a sebou právě začal. Tomu slouží i tyto řádky.

Je fantastické mluvit se sebou. Nikdo jiný Vás lépe nezná. Nikdo nepochopí dost dobře kdo jste a co se ve Vás odehrává.

Co si v životě přejete? Jak to získat? Jak být v harmonii, cítit se úspěšní a šťastní, ať se děje co se děje? Co to je naplněné bytí?

Lidé si kladou tyto a jiné otázky často, hlavně, když jim není úplně dobře, nedaří se nebo mají pochybnosti o sobě. Vyčítají životu i svému okolí. Vyčítají sobě. Žijí strachem z neúspěchu i úspěchu. Strach rozvíjí hněv, hněv probouzí aktivitu, aktivita mění strach. Podobný model se odvíjí jak v partnerském vztahu, tak v pracovním životě. Vždyť život je jen jeden. A je jedno kde jsme, ale jak se tam cítíme.

I přes to, že lidé mají mnohdy dobrou práci, peníze, dům, partnera, děti a vůbec vše, nemají klid. Jsou frustrovaní a stresovaní. Ztrácí šťávu a jiskru. Něco jim chybí. Jsou prázdní nebo cítí nenaplnění.

A jak z toho ven? Zpomalte a přemýšlejte. Čím více strávíte času zamyšlením se nad sebou, tím více toho najdete. Tím lépe pak můžete vykročit správným směrem. Pište si poznámky, pište si myšlenky, pište si o sobě.

Osobní sílu žít máme všichni k dispozici, je otázkou, jak ji používáme. Vlastně všichni máme vesmírné možnosti a nadání. Někdo už to ví, někdo s tím už umí pracovat a někdo se to teprve naučí. Cesta pokračuje a vede stále dál.

Provázím na cestě životem, od popovídání si, přes energetické působení až třeba k předávání a aktivaci napojení energií. O mně zde.